Pole widzenia
Badanie pola widzenia zwane jest także perymetrią (w przypadku rzutowania siatkówki na powierzchnię kulistą) lub kampimetrią (w przypadku rzutowania na powierzchnię płaską). Badanie to pozwala na dokładne określenie ubytków w polu widzenia.
 
Wskazania do badania:
  • jaskra
  • choroby nerwu wzrokowego
  • odwarstwienie siatkówki
  • różne choroby siatkówki takie jak retinopatia barwnikowa
  • choroby OUN
Do wykonania badania pola widzenia nie trzeba żadnych specjalnych przygotowań. Badanie to wymaga dużej uwagi i współpracy ze strony pacjenta, dlatego wskazane jest, aby chory zgłaszał się na nie wypoczęty i spokojny. Konieczne może być zabranie ze sobą okularów do czytania.
 
Badanie wymaga współpracy i skupienia osoby badanej. Istnieją różne warianty, zasadniczo jednak przebieg jest podobny. Pacjent umieszcza głowę w nieruchomym oparciu, jedno oko jest zasłonięte, drugie zaś ma patrzeć cały czas w jeden punkt. W czasie kilkuminutowego badania, pacjentowi wyświetlany jest znaczek świetlny w różnych miejscach pola widzenia i/lub o różnej intensywności. Cała praca pacjenta ma polegać na dawaniu sygnału (zazwyczaj naciskając przycisk), gdy zobaczy znaczek świetlny. W ten sposób powstaje mapa pola widzenia (osobna dla każdego oka), na którą nanoszone są punkty, które pacjent zobaczył oraz, te przy których nie zareagował. Te ostatnie stanowią ubytek w polu widzenia.

 


do góry
Copyright © 2009 Przychodnia Bartodzieje, Wykonanie SCS, system obsługi przychodni, polecamy medycyna.net.pl