Holter EKG

Holter EKG - urządzenie rejestrujące pracę serca (EKG), w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej, często komputerowej analizy.Ważnymi cechami monitora holterowskiego są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób niekrępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

Wskazaniami do wykonania badania są:

  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego,
  • ocena czynności sztucznego rozrusznika,
  • ocena niedokrwienia mięśnia  

    Pacjent w dniu badania zgłasza się do pracownii gdzie pielęgniarka, po przygotowaniu skóry klatki piersiowej pacjenta (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoholem lub benzyną) nakleja  elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie. Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia w czasie rejestracji karty pacjenta, na którą nanosi ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Po wyznaczonym okresie 24 godzin pacjent wraca do pracownii gdzie pielęgniarka zdejmuje rejestrator i odkleja elektrody z ciała pacjenta. Pacjent zostaje poinformowany o terminie uzyskania wyniku badania i opuszcza pracownię.
     


do góry
Copyright © 2009 Przychodnia Bartodzieje, Wykonanie SCS, system obsługi przychodni, polecamy medycyna.net.pl