ECHO serca

Echo serca - (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).

Wskazanie do wykonywania badania echo serca:
 • diagnozowanie bólów w klatce piersiowej,
 • ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności),
 • ustalanie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografii),
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (m. in. wrodzonych i nabytych wad serca),
 • ocena wyników zabiegów kardiochirurgicznych,
 • weryfikacja wątpliwego wyniku elektrokardiogramu (podejrzenie przebytego zawału serca, niedokrwienie, bloki serca),weryfikacja
 • określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca,
 • diagnozowanie szmerów serca u dzieci i młodzieży (różnicowanie pomiędzy szmerem niewinnym a wrodzoną wadą serca),
 • określanie ryzyka choroby wieńcowej,
 • ocena następstw nadciśnienia tętniczego,
 • monitorowanie leczenia farmakologicznego,
 • określenie ryzyka powikłań kardiologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych (szczególnie u osób starszych),
 • szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia.
Badanie Echo Serca nie wymaga żadnego przygotowania , jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta.  Badanie trwa ok. 30 minut i wykonywane jest w pozycji leżącej. Pacjent leży na leżance na lewym boku, klatka piersiowa musi być odsłonięta w okolicy serca by zapewnić lekarzowi dostęp. Po badaniu pacjent otrzymuje wydrukowany obraz badania wraz z opisem lekarskim.
 

 


do góry
Copyright © 2009 Przychodnia Bartodzieje, Wykonanie SCS, system obsługi przychodni, polecamy medycyna.net.pl