Audiometria
Badanie słuchu jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.
 
Wskazania do badania:
  • niedosłuch lub jego podejrzenie
  • zawroty głowy
  • zaburzenia równowagi
  • szumy uszne

do góry
Copyright © 2009 Przychodnia Bartodzieje, Wykonanie SCS, system obsługi przychodni, polecamy medycyna.net.pl